hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.10.04 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete
Polgármester 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.


Az ülés időpontja:                         2021. október 4. ( hétfő)  18.00 óra
Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző


1./ Temetkezési Szolgáltató éves beszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester


2./ Közterületfelügyelő beszámolója
Előterjesztő: Polgármester


3./ Telki Zöldmanó Óvoda Éves beszámoló 2020/2021. nevelési év  + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


4./ Telki Óvoda 2021/2022 évi munkatervéről + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


5./Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről + Melléklet  + Melléklet + Melléklet  + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


6./Tájékoztató az építésügyi tárgyú jogszabályváltozásokról és a Helyi Építési Szabályzat, Településképi rendelet módosítására vonatkozó javaslatok megtárgyalása     

+ Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


7./Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Jegyző


8./ Közbiztonsági koncepció megtárgyalása + Melléklet+ Melléklet  + Melléklet 
Előterjesztő: Polgármester


9./Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása  + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


10./A helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok tagjainak, a bizottságok elnökeinek juttatásairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester


11./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Jegyző


12./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


13./Önkormányzati tulajdonú bérlakás homlokzati hőtechnikai korszerűsítésével kapcsolatos kérdésekről szóló pályázat értékelése + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


14./Rákóczi utca felújítása ( Közösségi ház-Rákóczi utca 37 közötti szakasz ) tárgyú pályázat értékelése + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester


15./ Általános iskola felvételi körzethatárainak véleményezése + Melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2021. szeptember 30.  

                                                                                        

Deltai Károly polgármester

 

Fel