hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.09.27. - PÜB ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság

Elnöke

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2021. szeptember 27. ( hétfő)  18.30 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

                                                          Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

1./Kodolányi János Közösségi Ház működésével összefüggő tájékoztatás

Előterjesztő: Polgármester, intézményvezető

 

2./Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ 2021.évi költségvetési rendelet módosítása  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./Önkormányzati tulajdonú bérlakás homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről szóló pályázat értékeléseMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Rákóczi utca felújítása ( Közösségi ház-Rákóczi utca 37 közötti szakasz ) szóló pályázat értékelése  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017.(X.31.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Jegyző

 

7./ Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2021. szeptember 21.

                                                                                        

Földvári-Nagy László                                                                                   

Pénzügyi Bizottság elnöke

Fel