hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.06.15 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester 

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                         2021. június 15. ( kedd)  17.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

1./ A veszélyhelyzeti döntések felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben 2021.évben szociális ügyekben hozott döntésekről

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Közbiztonsági koncepció kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről   + Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Területi védőnői körzet kialakításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Környezetvédelmi Alap pályázat elbírálása   + MellékletMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Polgármester szabadság ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2021. június 14.

 

 Deltai Károly

 polgármester

 

Fel