hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató óvodai beiratkozásról

zoldmano_ovoda_logo

Tájékoztató a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel és a 19/2021. (III. 10) EMMI határozat figyelembe vételével a Telki Község Önkormányzata által fenntartott, az óvodaköteles gyermekek számára (Telki község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményben) a Telki Zöldmanó Óvodában (2089 Telki, Harangvirág u. 3. OM azonosítója: 090037) a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a személyes kontaktus csökkentése érdekében egyedi eljárási rend alapján történik.

Óvodakötelezettség

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján mindazon gyermekek, akik augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezettek, óvodakötelessé válnak.

Beiratkozás

A Telki Zöldmanó Óvoda körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozása (felvétele) a veszélyhelyzetre való tekintettel elsősorban elektronikus úton, az óvoda honlapján elérhető, 2021/2022. nevelési évre szóló „Jelentkezési adatlap” kitöltésével, az óvoda email címére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. való elküldésével történik.

Amennyiben a szülőnek nincs lehetősége a jelentkezési lap letöltésére és elektronikus úton történő továbbítására, abban az esetben munkanapokon 8.00 és 9.00 óra között az intézmény székhely épületének bejáratánál (2089 Telki, Harangvirág utca 3.) veheti át és adhatja le a papír alapú jelentkezési lapot. A jelentkezési lap átvételekor és átadásakor nincs lehetőség személyes konzultációra és az intézménybe való belépésre.

A jelentkezési lapok beküldésének, leadásának határideje: 2021. április 30.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, étkezési kérelem, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásról szóló engedély/igazolás, adatvédelmi nyilatkozat) bemutatására, leadására a felvételi értesítőben meghatározott időpontban kerül majd sor.

A kommunikáció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket, speciális igényeiket, továbbá amennyiben a felvételi értesítés emailen történő kiküldéséhez hozzájárulnak, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen jelezzék.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó (a településen dolgozó szülő gyermekének), vagy a nem óvodaköteles korban lévő gyermekek felvétele (az Nkt. 8.§ (1) meghatározottak alapján) egyedi elbírálás alapján történik. A szülő az óvoda honlapján lévő szándéknyilatkozat kitöltésével és az óvoda emailcímére való elküldésével 2021. április 30-ig igényelheti gyermeke 2021/2022. nevelési évre történő óvodai felvételét.

A szándéknyilatkozatok INNEN és INNEN letölthetők.

A felvételről a szülőt írásban (email-ben vagy postai úton) értesítjük. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 30.

Felmentés

A gyermek óvodai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését családi körülményeire, sajátos helyzetére való tekintettel a szülő 2021. május 25-ig kérheti a Budakeszi Járási Hivatalhoz történő kérelem benyújtásával. A felmentés legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben az óvodaköteles gyermek a 4. életévét betölti.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Az óvodaköteles korú, külföldön élő gyermekek esetében a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő az Oktatási Hivatal honlapján elérhető űrlap kitöltésével teljesítheti bejelentési kötelezettségét.

Integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele

Intézményünk fogadja és ellátja a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek közül a többi gyermekkel együtt, azonos csoportba integrálható, a Szakértői Bizottság javaslata alapján beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, gyengénlátó, nagyot halló és a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek nevelését is. 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmény

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodakötelezett gyermekét az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely a 2012. évi II. tv. 247.§ értelemében pénzbírsággal sújtható.

A jogorvoslati eljárás szabályai

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő jogorvoslattal élhet, melyet Telki Község Jegyzőjének címzett kérelem benyújtásával történhet. A kérelmet az óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A Telki Zöldmanó Óvoda elérhetőségei:

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36-70-603-7459 (óvodavezető)

Tisztelt Szülők! A veszélyhelyzetre való tekintettel, a személyes kontaktust mellőző lebonyolítás miatt kérjük szíves megértésüket és köszönjük együttműködésüket!

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető

Fel