Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Adóhátralékok behajtása

ado_penz

Az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő helyi adók, építményadó, telekadó, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségek határideje minden évben március 15-e, illetve szeptember 15-e.

A határidőt követő késedelmes befizetések után az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel. Azok az adózók, akik a tárgyévi és korábban lejárt tartozásaikat még nem fizették meg, illetve az idei és korábbi évekre vonatkozó egyes adóbevallási kötelezettségeiket elmulasztották megtenni, a határidő kitűzése mellett az elmulasztott kötelezettség teljesítésére és a hátralék befizetésére felhívást kaptak a Polgármesteri Hivataltól.

Tájékoztatjuk az adósokat, hogy adóhatóságunk minden fennálló adóhátralék esetén haladéktalanul intézkedik az adóhátralék behajtása érdekében a végrehajtási eljárás megindításáról.

A végrehajtási eljárás keretében az önkormányzati adóhatóság hatósági átutalási megbízást bocsát ki (inkasszó), munkabér letiltást indít, ingatlanvagyon esetén ingatlan végrehajtási jog bejegyzését kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartásban. Egyéb, a jogszabályban biztosított esetekben önálló bírósági végrehajtó útján folytatja le a végrehajtási eljárást. Minden végrehajtási eljárás végrehajtási költséget von maga után, amely szintén az adóst terheli.

Az adóhatóság által eszközölt végrehajtási cselekmények:

  • A bankszámlával rendelkező adózok esetén – amennyiben a tartozás összegére, illetve az adózó bankszámláiról rendelkezésre álló információra figyelemmel a tartozás valószínűsíthetően a pénzügyi intézmény által kezelt összegre vezetett végrehajtással is behajtható – a végrehajtást hatósági átutalási megbízással eszközöli a helyi adóhatóság.
  • Munkabér letiltás esetén a helyi adóhatóság az adós munkáltatóját hívja fel a hátralékos összegnek az adós munkabéréből történő letiltására.
  • Amennyiben a fenti végrehajtási cselekmények nem, vagy csak indokolatlan hosszú idővel vezetnek eredményre, az adóhatóság ingó, illetve ingatlan végrehajtást kezdeményez.

Felhívjuk az adózók figyelmét hogy, aki elmulasztotta valamely adónem tekintetében a befizetési kötelezettségét, azt haladéktalanul teljesítse, hogy elkerülje a végrehajtási eljárás megindítását.

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel