Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap

kornyezetvedelem

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8/2012. (05.01.) számú önkormányzati rendeletével Környezetvédelmi Alapot hozott létre.

A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen felhívással pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való együttműködésre. 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.

A Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:

a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet a Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell!

a) A kitöltött Pályázati Adatlapot,
b) A környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést,
c) A tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdoni lapját,
d) Az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrásokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 30. (meghosszabbított határidő!)

Pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

A beérkezett pályázatokat Telki község képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás - elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a képviselő-testület őt a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet – 8/2012 (05.01.) Ör. – szövege megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek tára menüpont alatt.

Telki Önkormányzat

Fel