Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Védőnői álláspályázat

Telki község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Tücsök utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a KJT egészségügyi dolgozókra vonatkozó bértábla szerint illetmény, cafeteria juttatás az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, védőnő,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • orvosi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, nyilatkozat a próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázat Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
  • Személyesen: Deltai Károly, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Telki Község Önkormányzata védőnői pályázat” megnevezéssel egy példányban, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. A benyújtási határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

Fel