Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Lakossági fórum


Tájékoztató és meghívó - fórum a Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséről és településképi rendelet megalkotásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, arról, hogy Telki község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján megkezdte a Településképi rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

A dokumentum készítése során az érintett lakosság minél szélesebb körének bevonása érdekében a Kormányrendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.

A partnerek körének meghatározásáról, értesítésük módjáról a településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 1/2017. (V.2.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. Ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

a) Telki közigazgatási területén élő, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,
b) Telki közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható, és ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
c) Telki közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,
d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak
közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában az eljárásban való részvételi szándékukat jelzik, vagy lakossági fórumon szóban, írásban javaslatot, észrevételt tesznek.

A partnerek a Településképi Arculati Kézikönyv, a településképi rendelet készítésével kapcsolatban, valamint a Helyi Építési Szabályzatnak a településképi követelményekkel kapcsolatos rendelkezéseivel kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek.

A javaslatokat, véleményeket 2017. június 18-ig írásban kell - a polgármesterhez eljuttatni, a következő elérhetőségen keresztül:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2089 Telki, Petőfi utca 1.) címezve.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó lakossági fórumra, amelynek időpontja: 2017. június 12. (hétfő), 18:00. Helye: Pipacsvirág Magyar Angol Két - Tanítási Nyelvű Általános Iskola, ebédlő.

Deltai Károly
polgármester

Fel