Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Partnerségi egyeztetés, véleményezés

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2019. (VI.25.) számú önkormányzati határozatában – a HÉSZ módosítása mellett - döntött a hatályos Településképi rendelet (TKR) módosításának szükségességéről. A módosítás a Telki szőlőterület helyi védelmének megteremtése érekében vált szükségessé.

A TKR jelen módosítása – a vonatkozó előírások alapján és a két dokumentum összhangja érdekében – indokolttá tette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítását is.

A TKR és a TAK módosítás véleményezése és elfogadása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32. § (6a) bekezdés cb) alpontja alapján a 42/A. § - ban foglalt eljárási szabályok szerint.

Az önkormányzat elkészítette a  vonatkozó TAK és TKR módosításának véleményezési tervdokumentációját. 

Az elkészült véleményezési tervdokumentációt  Telki község Önkormányzat képviselő-testületének a  településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete értelmében a partnerek is véleményezhetik.

 

A tervdokumentáció véleményezésével kapcsolatban, észrevételt, véleményt az alábbi partnerek tehetnek:

a) Telki közigazgatási területén élő állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

b) Telki közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) Telki közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak.

 

A TAK és TKR módosításának tervezete – véleményezésre letölthető a www.telki.hu oldalról, vagy megtekinthető ügyfélfogadási időben a Telki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. augusztus 12-től – 2019. augusztus 26-ig.

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint: elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy postai úton a  Telki Polgármesteri Hivatal részére címezve: 2089 Telki, Petőfi u.1.

 

Telki, 2019. augusztus 9.

 

Deltai Károly polgármester

 

Fel