Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Zöldterület-fenntartási pályázat

Pályázati felhívás a település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák zöldterületének gondozása kapcsán 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú, extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák (Telki, Harangvirág u. 3. és Tengelice u. 3.) zöldterületének gondozására, és téli síkosságmentesítési feladatainak ellátására, a 2019. március 15. és 2020. március 15. közötti időszakra vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4., 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) titkárság

A pályázat benyújtásának módja:

  • személyesen, a fent megjelölt helyen, vagy
  • postai úton, zárt borítékban „Zöldterület-gondozás - pályázat” megjelöléssel, 1 példányban.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a 2019. márciusi képviselő-testület rendes ülésén történik. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:

A pályázónak a mellékelt dokumentum szerint büntetőjogi felelősségének tudatában cégszerűen aláírt eredeti példányban benyújtott dokumentumon nyilatkoznia kell arról, hogy elnyert pályázat esetén történő szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes idejére a munkavégzéshez szükséges személyi, műszaki, technikai feltételek rendelkezésére állnak és rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, valamint, hogy a vállalkozás nem áll csődeljárás alatt és nincs semmilyen köztartozása, továbbá, hogy a pályázat mellékletét képező vállalkozási szerződéstervezetet elfogadja.

A pályázattal kapcsolatban további információk: Telki Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési Csoport, Hoós Péter – telefon: 06-26-920-802 vagy a 06-70-429-7267


Műszaki leírás

Telki Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárást kezdeményezett a település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív, valamint a Telki Óvodák zöldterületeinek gondozására.

A változó méretű zöldterületek (önkormányzati építési telkek, árkok, útpadkák, játszóterek, intézmények zöldterületei, közpark, parlagterületek, stb.) a település különböző területein elszórva találhatóak. A zöldterületeket elhelyezkedésük, méretük és terepadottságuk alapján különböző gyakorisággal és más-más eszközökkel kell karbantartani.

A gondozandó területek 3 csoportra oszlanak: extenzív, illetve intenzív gondozású területek és a Telki Óvodák területe.

Extenzív területek:

Egyes extenzív területeket traktorral, másokat kisfűnyíróval, illetve damilos kaszával lehet nyírni. A területeket, a kaszálás módját és a kaszálások számát a mellékelt táblázat részletesen tartalmazza.

A kaszálásokon kívül egyéb gondozási munkálatokat is el kell végezni: pl. cserjék metszése,  cserjefoltok rendszeres gyomtalanítása, kézi illetve gépi hóeltakarítás, stb. Ezeket a munkákat is tartalmazza tételesen a mellékelt táblázat. A fentieken kívül több száz - az elmúlt években ültetett – utcafa rendszeres öntözését, szükség szerinti permetezését és a fatányérok rendszeres gyomtalanítását is el kell végezni. Az öntözés a vállalkozó saját tartályos járművével történik. Az öntöző vizet az Önkormányzat tűzcsapról biztosítja.

Intenzív területek:

Ezeken a kiemelt zöldterületeken a kaszálásokat hetente kell elvégezni, a kaszálékot össze kell gyűjteni és el kell szállítani. A kaszálásokat úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja csak a közintézmények működését. Az intenzív területeken elvégzendő további munkálatokat a mellékletben megtalálható külön táblázat tartalmazza.

A hóeltakarításra vonatkozó árat átalányként kell az ajánlatban megadni, azaz a megrendelő egy fix összeget fizet évente függetlenül a hóeltakarítások számától. A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a 2 cm feletti hóvastagságnál meg kell kezdeni a hótolást. Éjszaka leesett havat reggel 7 óráig el kell takarítani, hétvégén és ünnepnapokon is el kell végezni. Készenléti időszak: december 1. – március 15. Folyamatos havazásnál szükség esetén a munkavégzést újból és újból meg kell ismételni. A síkosságmentesítő anyagot az önkormányzat biztosítja.

Az ajánlathoz csatolni kell a pályázati felhívás 1., 2. számú melléklete szerinti, az ajánlattevő által kitöltött táblázatot. Az ajánlat az egy éves időtartamra vonatkozó munkák árát tartalmazza.

A gondozási év - a hóeltakarítások következő évre történő áthúzódása miatt - március 15-től a következő év március 15-ig tart, azaz a gondozási időszak: 2019.03.15. – 2020.03.15.

A gondozási munkákhoz használt gépek és eszközök tárolása Telki közterületein, illetve a munkavégzési területeken nem engedélyezett. A gondozási munkák során keletkező mindennemű hulladék vagy kaszálék lerakása Telki közigazgatási területén szigorúan tilos, azokat a vállalkozó köteles azonnal elszállítani.

A fenntartási munkálatokat a Telkiben érvényben lévő rendeletek betartása mellett lehet csak végezni, különös tekintettel

  • a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló, 10/2009. (III:18.) sz. rendeletre
  • a Telki Község közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló, 3/2014. (I.24.) sz. Ö. rendeletre
  • a zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályairól szóló, 16/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletre
  • Telki község környezetének védelméről szóló, 15/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletre

Az intenzív és az extenzív fenntartású területeken végzendő munkák mennyiségi kimutatásait a pályázati felhívás 1., 2.számú melléklete tartalmazza.


A mellékletek ITT, ITT, ITT és ITT találhatók.
(A letöltésért kattintson!)

Fel