Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális tűzifa támogatás

Telki község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz.

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható.

Telki község képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, 17/2017.(X.31.) számú Ö. rendelet 15. §-a értelmében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmet nyújthat a szociális bizottság azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.500 Ft).

A szociális tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2018. november 15-ig. A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással történik.

Telki Önkormányzat

Fel