Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Égetési szabályok

Az ősz beköszöntével egyre inkább megnő az avar és kerti hulladék mennyisége az ingatlanokon. Telki község Önkormányzata az avar és a kerti hulladék égetését az avar és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozásáról szóló, 17/2011.(VI.29.) számú Ö. rendeletében szabályozta.

A lakosság egészségének és a levegő minőségének védelme érdekében a nem komposztált kerti hulladék nyílt téri égetése március, április, szeptember, október, november hónapokban, munkanapokon 8-tól 19 óráig, valamint minden páros héten szombaton 9-től 17 óráig engedélyezett.

Kerti hulladék lehet: ág, gally lomb, fa-és egyéb nyesedék, kaszálék, lomb, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

Az égetést csak cselekvőképes nagykorú személy végezheti, abban az esetben, ha gondoskodik a helyszínen a tűz oltásának feltételeiről.

Az avar égetésén túl a környezetre ártalmas, vagy az égés közben azzá váló anyagokat (pl. műanyag, gumiabroncs, éghető települési szilárd hulladék, stb.) égetni tilos!

A kerti hulladék és az avar égetésének fenti szabályait megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló, 6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a közterület–felügyelő helyszíni bírságot szab ki, illetve a hatóság közigazgatás bírsággal sújtja el elkövetőt.

Természetesen a levegő tisztaságának védelme érdekében továbbra is javasoljuk az avarégetés helyett a zöldhulladék elszállítását vagy a komposztálást.

A hulladékszállítási közszolgáltató minden hónap második és negyedik csütörtökén (2018. szeptember 13., 27., október 11., 25., november 8., 22. és december 13.) szállítja el a zöldhulladékot. A zöldhulladék bármilyen, maximum 120 literes átlátszó zsákban kitehető. A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű gallyakat egy méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.

Telki Önkormányzat

Fel