Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

ASP-pályázat

szechenyi2020

 Pályázó neve:

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

 Projekt címe:

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 Pályázati kiírás megnevezése:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

 Megítélt összeg:

6 987 670 .- HUF

 Támogatás aránya:

100 %

 Támogatási döntés dátuma:

2016.11.17

 Forrás:

ESZA, ESZA

 Projekt összköltség:

6 987 670 .- HUF


Telki Polgármesteri Hivatalában mindösszesen 9 fő köztisztviselő munkáját fogja az újonnan bevezetendő ASP rendszer segíteni. 

Jelen projekt keretében első lépésként a pályázatban megjelölt eszközök kerülnek beszerzésre és beüzemelésre.:

8 db munkaállomás,
8 db monitor alapkonfiguráció,
1 db laptop, hozzájuk kapcsolódóan
9 db Office 2016 szoftver,
8 db szünetmentes tápegység
3 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció
1 db multifunkciós nyomatkészítő
2 db switch eszköz
9 db kártyaolvasó alapkonfiguráció
 

A beszerzések külső szolgáltatókon keresztül fog történni. 

Az eszközbeszerzést követően, illetve vele párhuzamosan a működésfejlesztés és szabályozási keretek kerülnek kialakítása, amelyben a két szabályzat (az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat aktualizálása) mellett a gazdálkodási szabályzat kerül aktualizálásra, melyek igénybevett szolgáltatás formájában kerülnek kialakításra. 

Harmadik lépésben az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása fog megtörténni kizárólag saját munkavállalók alkalmazásával. 

Ezután következik a szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, amelyben az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodás rendszer, a vagyongazdálkodási rendszer és az iratkezelési rendszer kerül migrálásra.

A migráció külső szakértő alkalmazásával valósul meg. 

Ezt követően kerül sor az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokra, amelyen a 9 érintett munkavállaló 90-100%-a fog részt venni. 

Utolsó lépésként pedig a tesztelés és élesítés következik a bevezetett 7 szakrendszer tekintetében. 

Az önkormányzat részben a belső erőforrásai felhasználásával, részben külső szakértő megbízásával fogja tesztelni és ellenőrizni a számára kialakításra kerülő szolgáltatásokat és működésük megfelelőségét.

 

Ezen tevékenységek keretében a következő eredményeket fogjuk elérni:

- Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő 9 munkaállomás.
- Az új működésnek megfelelően átalakított 3 szabályzat.
- A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció (4 db rendszer adatmigrációja, a többi rendszer esetében korábbi adatok feltöltésére,
  így migrálására nincs szükség)

- Határidőben megvalósul a csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz: Ezen belül iparűzési adó-bevallás ügyféltípus elektronikus ügyintézéséhez
  kapcsolódó feltételek kialakítása.

- Oktatáson történő részvétel
- Tesztelés, éles üzemben működő csatlakoztatott 7 szakrendszer
- Szolgáltatási szerződés megkötése és hatályba lépése.

Fel