hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Bölcsődei ellátás biztosítása Telkiben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§. (3) és (3a) bekezdése alapján az önkormányzatok számára 2019. január 1-től előírt bölcsődei ellátás biztosítási kötelezettséget ír elő. Ezt Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2018. (V.28.) számú Ö. határozata alapján a Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat ellátási szerződés útján már 2018. október 1-től biztosítja 10 szabad férőhely erejéig.

A bölcsődei beiratkozás időpontja:

 • 2018. augusztus 29. (szerda) - augusztus 31. (péntek) 8-tól 12 óráig;
 • 2018. szeptember 3.(hétfő) - szeptember 5. (szerda) 15-től 17 óráig.

Helye: Csibe Bölcsi, 2089 Telki, Petőfi u. 5.

Módja: személyesen, lehetőség szerint a gyermekkel

Feltételei: bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes korától három éves koráig gondozható

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • azt a gyermeket, akinek szülője, más törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,
 • a védelembe vett gyermeket.

Beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok:

 • állandó bejelentett Telki lakcím (+ életvitelszerű tartózkodás)
 • munkáltatói igazolás
 • gyermek és a szülők lakcímkártyája, személyi igazolványa
 • sajátos nevelési igényt igazoló dokumentumok
 • orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségben nevelhető, kötelező védőoltásait megkapta

A bölcsődei ellátás a jogszabályi keretek között gondozási díjhoz kötött, amelynek mértékét a fenntartó határozza meg.

Telki Önkormányzat, Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft.

Fel