Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Húsvéti egyházközségi programok

Az idei naptárban március végére, április elejére esik a keresztények legnagyobb ünnepe, a Húsvét.

A magyar nyelv is megkülönböztető módon Nagyhétnek nevezi azt az időszakot, amely közvetlenül megelőzi a húsvéti ünnepet, és amely Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapjáig tart. Ez az egy hét magába sűríti Jézus Krisztus nyilvános működésének utolsó napjait.

A virágvasárnapi hagyományos barkaszentelés arra az örömre emlékeztet, amellyel a Jeruzsálembe érkező Jézust fogadták az ott lévő emberek, pálmaágakkal a kezükben. Az így kezdődő szentmisében azután elhangzik a passió, vagyis a szenvedéstörténet, előre felidézve a közelgő ünnep mozzanatait.

Nagycsütörtök megidézi számunkra az Utolsó Vacsorát, amikor Jézus utoljára étkezett együtt a 12 tanítvánnyal, megalapította a szentmisét és tanítványaira hagyományozta annak megtartását. A szertartást követő bárányvacsora ugyan nem a liturgia része, de szép szokás, hogy ilyenkor a helyi közösség tagjai egy közösen elköltött vacsorára is együtt maradnak.

Nagypéntek szigorú böjti nap, Jézus szenvedésének és keresztre feszítésének a napja. Ez a csöndes, elmélkedő nap különösen is a bűnbánaté, az imádságé. A templomban újra elhangzik a passió, és a puritán, dísztelenül kezdődő szertartás ugyanilyen egyszerűségben ér véget.

Nagyszombat este a húsvéti ünnep előestéje, amely már a feltámadás örömétől „hangos”. A húsvéti gyertya meggyújtása a megváltást hozó Krisztusra utal, aki egy új, teljesebb életre hív bennünket. Az öröm kifejezése a hagyományos húsvéti körmenet is, hirdetve a megváltás jó hírét mindenki számára.

-fg-

Egyházközségi programok 

- Március 25. – Virágvasárnap

Barkaszentelés 8:50-kor a Pajta melletti keresztnél
Szentmise: 9:15-kor
Családok keresztútja: 15:00-kor Budajenőn, a temetőtől a kápolnáig a kálvárián

Miserend Telkiben, a Nagyhéten

- Március 29. Nagycsütörtök

Szentmise 19 óra
Tibor atya gyóntat:18:00-18:45
Bárányvacsora: 20:30-tól a Pajtában
Esti virrasztás a templomban 21:30-23:00
Gábor atya gyóntat: 21:30-22:30

- Március 30. Nagypéntek

Keresztút: 15:00-kor a templomban
Esti szertartás („csonkamise”) 19:00
Tibor atya gyóntat: 18:00-18:45
Keresztút az erdőben a Tarnai pihenőhöz. Indulás a templomtól a szertartás után.

- Március 31. Nagyszombat

Esti vigila, mise 19:00
A szentmise után feltámadási körmenet.
Tibor atya gyóntat:18:00-18:45

- Április 1. Húsvétvasárnap

Szentmise: 9:15
A szentmise után ételszentelés.

- Április 2. Húsvéthétfő

Telkiben ezen a napon nem lesz szentmise, Budajenőn 10:30-kor kezdődik.

Fel