Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati felhívás kutyafuttató létesítésére és üzemeltetésére

kutyafuttato_jelolve

Telki Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a Telki 056/27-es helyrajzi-számú 1359 m2 alapterületű ingatlan. Az önkormányzat pályázatot hirdet a területen kutyafuttató létesítésére és üzemeltetésére.

Az ingatlan adatai:

 • Alapterület: 1359 m2
 • Közművesítettsége: az ingatlan közművesítetlen

A pályázat tartalma:

 • Az ingatlanon kutyafuttató kialakítása és annak hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó elképzelés és javaslat

A hasznosítással kapcsolatos elvárás:

 • A meglévő kerítés elbontását követően az ingatlan kerítéssel történő körbekerítése
 • A tervezet hasznosításhoz jogszabályilag előírt közművesítés a pályázó feladata és költsége
 • A területen akadálypályához kapcsolódó eszközök elhelyezése
 • A kutyaürülék elhelyezésére szolgáló eszközök felszerelése és rendszeres ürítése
 • A terület karbantartása, gyommentesítése
 • Az ingatlan használatnak a lakosság részére történő biztosítása hétköznap, illetve hétvégén előre meghatározott időszakban
 • A hasznosítás tervezett időtartama: maximum 5 év

A pályázat beadási határideje: 2022. április 30.

A beadás helye: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A beadás formája: A pályázatot papír alapon kell benyújtani a Telki Polgármesteri Hivatalhoz címezve (2089 Telki, Petőfi u. 1.)

A benyújtandó pályázat tartalma:

 • A kialakítandó kutyafuttatóra vonatkozó rövid szöveges leírás
 • Az ott elhelyezni tervezett eszközökről szóló tájékoztatás
 • Üzemeltetésre vonatkozó elképzelés
 • A lakossági használat időkeretére vonatkozó javaslat bemutatása

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekben Hoós Péter ad felvilágosítást a 06-26-920-802-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a beadási határidőt követő első képviselő testületi ülésen.

Telki Község Önkormányzata

Fel