Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Termelői piac Telkiben - kéthetente szombaton!

piac

Telkiben tizedik éve, 2011 szeptembere óta működik helyi termelői piac. A Pajta és környéke minden második szombaton délelőtt piactérré alakul, ahol tejtermékeket, gombát, szörpöket, lekvárokat, zöldséget és gyümölcsöt, pékárut, füstölt húsárut, mézet, tojást és más földi jókat szerezhet be, aki arra jár. A telki piac a pátyival összehangoltan működik: egyik szombaton náluk, a másikon nálunk lehet bevásárolni.

A termelői piac létrehozását 2010-ben a KoKuKK Egyesület kezdeményezte, az önkormányzat pedig a kezdeményezés mellé állt. A munkamegosztás a következőképpen alakult: az önkormányzat önköltségi áron biztosítja a helyszínt (ez a Pajta és környéke), az egyesület pedig ellát minden szervezéssel kapcsolatos feladatot.

A piac működésének egészen 2020 végéig volt egy harmadik, technikai jellegű szereplője is: mivel az egyesület alapszabálya szerint nem folytat vállalkozói-gazdasági tevékenységet, a piac üzemeltetője jogi értelemben egy vállalkozás volt, amelyen keresztül a piac gazdasági ügyeit bonyolítottuk (pajtabérlet, számlaadás az árusoknak, adózás). Az idők során két vállalkozás töltötte be ezt a szerepet, szigorúan nonprofit alapon, ugyanis a szerény bevételekből a költségek és adók után megmaradó, még szerényebb összeget a szervezési munkát végző KoKuKK Egyesület számlájára utalták, mint adományt.

Ezen a helyen is szeretnénk megköszönni a Dr. Varga Bt-nek és a Hambuch Bt-nek az önzetlen segítséget, amellyel lehetővé tették a piac megvalósulását és fennmaradását!

2021-től aKoKuKK Egyesület közvetlenül, nonprofit (tehát nem vállalkozói-gazdasági) tevékenységként folytatja a termelői piac üzemeltetését.

A telki Vásár-nap az elsők egyike volt a környékbeli termelői piacok sorában. Ez azt is jelentette, hogy eleinte óriási volt az árusok jövés-menése: sokan szerencsét próbáltak nálunk, ami széles és színes kínálatot hozott. Voltak vállalkozások, amelyek a szerény telki kezdetek után komoly karriert futottak be, és ezért maradtak el. Mások felismerték, hogy nagy értékű vagy különleges portékáikból ezen a kicsi piacon nem tudnak rendszeresen komoly forgalmat elérni. Idővel pedig bővült a termelői piacok köre is, amelyek között már jóval nagyobbak, így vonzóbbak is megjelentek, mint a biatorbágyi vagy a budaörsi. Mára kevesebb ugyan, de most is van mozgás, a kereslet és a kínálat egymáshoz csiszolódása folyamatos. Ezzel együtt kialakult egyfajta törzsgárda: van, aki minden második héten itt van, mert folyamatosan tudja kínálni a portékáját, másokra pedig szezonban számíthatunk. Jó a munkakapcsolatunk, az árusok ismerik és segítik egymást is, sokan a jó hangulat miatt is ragaszkodnak a telki piachoz.

Árusaink túlnyomó többsége Telkiből vagy a közeli településekről érkezik (pl. Mányról, Pusztazámorról, Budakesziről, Zsámbékról, Dunaharasztiból), de akad kivétel is. Mivel kiváló és keresett árukat tartanak, amelyekre közelebb nem találtunk árust, örülünk, hogy itt vannak.

Végezetül álljon itt néhány adat a piac gazdálkodásáról! Az árusok alkalmanként és négyzetméterenként 500 Ft helypénzt fizetnek, ami nagyjából megegyezik a környékbeli piacokon fizetendő összeggel. A helyszín használatáért jelképes bérleti díjat, jelenleg alkalmanként 3500 Ft-ot fizetünk az önkormányzatnak. Minden reggel egy termosz forró kávéval várjuk a hajnalban kelő termelőinket. És más számottevő költség nem is nagyon van: az egyesület tagjai vagy külső segítői minden szervezői munkát önkéntes feladatként végeznek, és maguk állják annak a telefon- vagy üzemanyagköltségeit is. Az üzemeltetői szerepet felvállaló vállalkozás a bevételek után áfát és egyéb adókat fizet, majd az ezek után megmaradó összeget adományként a KoKuKK számlájára utalja. Ez az utóbbi években a következő összegeket jelentette: 

Év

Árusoktól beszedett helypénz

Pajta bérleti díja

Adomány a Kokukk számára

2014

189 000

91 000

21 542

2015

190 900

91 000

72 356

2016

194 000

91 000

64 378

2017

201 500

91 000

70 546

2018

176 500

91 000

69 844

2019

176 500

91 000

50 743

ÖSSZESEN

1 128 400

546 000

349 409

Az adomány egy részéből időnként kisebb piaci programokat finanszíroztunk, pl. textilszatyor-nyomdázást gyerekeknek, néha hirdettünk a környékbeli települések lapjaiban, és 2016-ban megünnepeltük a piacunk fennállásának 5. születésnapját.

Reméljük, hogy 2021-ben sor kerülhet a 10. születésnap megünneplésére is. Addig is várjuk vásárlóinkat minden második szombaton délelőtt a Pajtánál!

KoKuKK Egyesület

Piacnapok 2021-ben

 • január 16., 30.,
 • február 13., 27.,
 • március 13., 27.,
 • április 10., 24.,
 • május 8., 22.,
 • június 5., 19.,
 • július 3., 17., 31.,
 • augusztus 14., 28.,
 • szeptember 11., 25.,
 • október 9., 23.,
 • november 6., 20.,
 • december 4., 18.

piac2

Fel