Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Égetési szabályok Telkiben

tuzgyujtas.jpg

A legnépszerűbb közösségi oldal Telki csoportjában gyakran olvasható panasz annak kapcsán, hogy egy-egy lakótársunk nem tartja be az égetési szabályokat. Ezért most csokorba gyűjtöttük az aktuális, településünkön érvényes rendelkezések lényegét.

A 17/2011. (06.29.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján közterületen avar és hulladék égetése nem engedélyezett. Ingatlanon belül kerti hulladékot égetni kizárólag munkanapokon, március, április, szeptember, október, november hónapokban, reggel 8-tól 19 óráig lehet.

Országos tűzgyújtási tilalom esetén, annak területi hatályán belül, minden időszakban tilos a tűzgyújtás!

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben, és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával végezhető.

Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz eloltható, illetve a terjedése megakadályozható.

Fontos megjegyezni, hogy avarnak és kerti hulladéknak az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék és egyéb növénymaradvány számít. Háztartási hulladék pedig az emberek mindennapi élete során keletkező, veszélyesnek nem minősülő, szilárd hulladék.

A levegő tisztaságának megóvása érdekében javasolt, hogy a kerti hulladékot, kaszálékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított, elkülönített gyűjtéssel szállíttassuk el vagy komposztáljuk.

További információk a rendeletben olvashatók>>

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 6/2013. (04.24.) számú rendelet alapján az égetéssel kapcsolatos szabályok megsértése százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

További információk>>

Az erre a célra beszerezhető, száraz tüzelőanyaggal, megfelelő körülmények között végzett kerti sütögetés, az ingatlan területén történő grillezés vagy bográcsozás nem tartozik a helyi rendelkezések hatálya alá. Az esetleges súrlódások elkerülése érdekében azonban nem árt szólni szomszédunknak, hogy sütögetni készülünk, ha látjuk, hogy ő éppen ruhákat szárít a kertben vagy szellőztet.


(Képünk illusztráció.)

Fel