hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2020.10.05 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2020. október 5. ( hétfőn)  19.00 óra

Az ülés helye:                                 Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár

                                                        Telki, Petőfi u. 2-4.

 

Javasolt napirendek:

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb események

Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

1./ Telki Zöldmanó Óvoda munkatervéről + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Beszámoló a temető és ravatalozó 2019.évi üzemeltetéséről +Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről  + Melléklet+ Melléklet+ Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Jegyző

 

5./ Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

 

7./Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezése

Előterjesztő: Polgármester

 

8./Védőnői állásra szóló pályázatok kiírása

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2020. évi támogatási kérelmeinek kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

11./Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségbérleti díjak táblázat javítása

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2020. szeptember 11.

Deltai Károly

polgármester

 

Fel