Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Fontos felhívás IPA kapcsán

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség továbbra is kötelező!

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, 2019. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) több adónemben – társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója – hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó szabályokat, így az említett adónemekben megszűnt a feltöltés jogintézménye.

A Módtv. a helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvénynek (Htv.) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó jogszabályhelyét (Htv. 41. § (9) bekezdés) azonban nem helyezte hatályon kívül, így a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség intézménye változatlanul él.

A Htv. 41. §-ának (9) bekezdése szerint annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Az adóelőleg feltöltési kötelezettség a bevallás benyújtását, illetve az előlegkiegészítés összegének megfizetését egyaránt jelenti.

Az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II./A)/1./b) pontja alapján az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást benyújtania. Ezen jogszabályhely tartalma és időbeli hatálya értelmében a naptári évvel azonos üzleti évet választó, s előleg-kiegészítésre kötelezett adózónak a 2019. évben december 20. napjáig az adóelőleg-kiegészítés összegét be kell vallania. Ezzel egyidejűleg a kiegészítendő adóelőleget – az Art. 3. melléklet II./A)/1./b) pontja alapján – meg is kell fizetnie.

A bevallás és előlegfizetés határideje: 2019. december 20.

A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallási kötelezettség teljesítésének módjai:

Az adózó vagy az adóigazgatási rendtartásáról szóló, 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 14-20.§-a szerinti képviseletét ellátó személy szabadon dönt arról, hogy az adóévi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallását közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz nyújtja-e be vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül. A bevallás kizárólag elektronikus úton nyújtható be!

Telki község Önkormányzat Adóhatósága az adózó által fizetett adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számláján köteles beszedni.

Számla neve: Telki község Önkormányzat iparűzési adó

Számlaszám: 11742348-15441881-03540000

Telki község Önkormányzat


(Képünk csupán illusztráció.)

Fel