Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pótösszeírás Telkiben

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Telki község Önkormányzata a törvényi kötelezettség alapján 2019 tavaszán ebösszeírást hirdetett meg. A beérkezett adatok feldolgozása alapján látható, hogy sok ebtulajdonos nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, amelyet kérjük, legkésőbb 2019. szeptember 15-ig szíveskedjenek pótolni.

Az ebösszeíráshoz szükséges nyomtatványt a Telki Portálon (www.telki.hu) a Nyomtatványok menüpont alatt (igazgatási-egyéb nyomtatványok) tudják elérni az ebtulajdonosok.

Az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában lévő ebről/ebekről az adatlapot az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és a Telki község Polgármesteri Hivatalánál (Telki, Petőfi u. 1.) elhelyezett gyűjtőládába 2019. szeptember 15-ig juttassák vissza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Ávt. 42/B.§ (5) bekezdés alapján az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása az Átv. 43.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 30.000 forint állatvédelmi bírság kivetését vonja maga után.

Kötelező a transzponder

A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. Ezért kérjük, hogy ha a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező eb(ek)et állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönjük!

Telki község Önkormányzata

Fel