Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Titkársági álláspályázat

Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Postázás, iktatás, irattározás, titkársági feladatok ellátása, képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése, polgármester és jegyző munkájának segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 20/2018. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illetményalap: 57.975 Ft, a 21/2018. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illetménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti illetményeltérítés (+50%) lehetősége, illetve a Telki Községi Önkormányzat 10/2010. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló helyi rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Középiskola/gimnázium
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat, ASP program használata - 1 év alatti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata, nyilatkozat a pályázati anyag tartalmának és személyes adatoknak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismerhetőségéről, a 3 hónapos próbaidő vállalásáról, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019., valamint a munkakör megnevezését: titkársági előadó.
  • Elektronikus úton, dr. Lack Mónika részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül.
  • Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

Fel