Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tanulmányi ösztöndíj

konyv

Telki Község Önkormányzata a Tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) számú önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázattal lehetőséget kíván teremteni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosításához.

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesületben sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, illetve a művészeti iskolába járó tanulók tanulmányi költségeikhez ösztöndíjat igényelhetnek a Szociális Bizottságtól.

Sportösztöndíjban az a szociálisan rászoruló, sportegyesületben sportoló tanuló részesülhet, aki az általános iskola 1-8. évfolyamán, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésén folytat tanulmányokat.

Művészeti ösztöndíjra az a szociális szempontból rászoruló, művészeti iskolába járó tanuló részesülhet, akinek részvételét a művészeti oktatást nyújtó művészetoktatási intézmény támogatja.

A pályázat szempontjából szociálisan rászorult, és ezáltal ösztöndíj támogatásban részesülhet az a szociálisan rászoruló hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft-ot).

Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft, maximum 10.000 Ft lehet. Az ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

A sport- és művészeti ösztöndíjra az INNEN letölthető pályázati adatlap (a rendelet 1. számú függeléke) benyújtásával lehet pályázni 2021. szeptember 30-ig.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok: pályázati adatlap, tanulmányi jogviszony igazolása, az osztályfőnök támogató javaslata, sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási intézmény vezetőjének támogató nyilatkozata.

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletben olvashatók, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Halász Terézia
a Szociális Bizottság elnöke

Fel