hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2020.02.24 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés időpontja:                         2020. február 24. ( hétfő)  18.15 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

                                                        Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

1./ Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének elfogadása  + melléklet   + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. /Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti jogáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ ,, Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása ,,

megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ ,, Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő „Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Nyomdaipari szolgáltatások kérdése  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ 1000 fa környezetvédő program faültetési program meghirdetése  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

9./Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására  + melléklet  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

10./Civil szervezetek támogatására vonatkozó helyi rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

11./Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

12./Kitüntető címek adományozásáról szóló helyi rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

13./ Védőnő kinevezéséről   + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

14./ Polgármester szabadság ütemtervéről

Előterjesztő: Jegyző

 

15./A Telki Község Önkormányzat és Intézményei munkavállalóinak, valamint a polgármester

cafetéria juttatásának megállapítása

Előterjesztő: Polgármester

 

16./Igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Jegyző

 

17./Telekalakítási ügyek kérdése   + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Előterjesztések ZIP fileként letölthetőek  itt

 

Zárt ülés.

18./ Kitüntető címek adományozásáról (Telki Érdemérem és Telki Ifjúsági díj)

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2020. február 21.

                            Deltai Károly

                            polgármester

Fel