hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2020.02.17 - PÜB ülés

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottság Elnöke

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2020. február 17. ( hétfő)  18.00 óra

Az ülés helye:                               Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

1./ Az önkormányzat 2019. évi  helyi adó és gépjárműadó bevételeinek alakulásáról
Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Polgármester

 

3./ „Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, kátyúzási munkái”  megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Polgármester

 

4. / ,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása ,,megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Nyomdaipari szolgáltatások kérdése
Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Óvodai pedagógus bérkiegészítés kérdése
Előterjesztő: Polgármester

 

8./ A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása
Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Védőnő foglalkoztatásának kérdése
Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2020. február 14.

                                                                                        

Földvári-Nagy László
Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Fel