hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2020.02.03. - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                         2020. február 3. ( hétfő)  17:45 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

                                                        Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./ 2020.évi költségvetés beterjesztése + melléklet  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálata + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz + melléklet  + melléklet  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Önkormányzatok Pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének lezárása + melléklet  

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Telki Óvoda nyári zártartásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ A 2020/2021-es  nevelési évben az óvodai  beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Önkormányzati kiadvány kézbesítési feladatai

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Telki Kultúra Alapítvány -Faludisznaja rendezvény támogatási igényéről

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 Zárt ülés

10./ Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

 

Előterjesztések ZIP fileként letölthetőek itt

 

Telki, 2020. január 31.                                                                                     Deltai Károly

                                                                                                                            polgármester

Fel