hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2019.05.06 - Bizottsági ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság

Elnöke

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. május 6. ( hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:                                Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirend:

1./A Tücsök utcai útépítéssel összefüggő településrendezési szerződésről  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

2./ Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. I. negyedévi gazdálkodásáról  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

3./ A víziközművek üzemeltetéséről szóló 2018.évre vonatkozó beszámoló  + melléklet

megtárgyalása

Előadó: Polgármester

 

4./ Telki Iskola kosárlabdapálya sportcélú fejlesztésének kérdéséről  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

5./ Mentőállomás támogatási kérelméről  + melléklet  + melléklet  + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

6/ Gyepmesteri szerződés kérdéséről   + melléklet

Előadó: Polgármester

 

7./ Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés módosításáról és annak finanszírozásáról  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

Egyebek

 Előterjesztések ZIP fileként letölthetőek itt.

 

Telki, 2019. május 2.   

                                                                                        

Földvári-Nagy László                                                                                   

Pénzügyi Bizottság elnöke

Fel