• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

Telki Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a 2019/2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

Az „A” és a „B” típusú, 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. november 5. napjáig nyújtható be.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltése után a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához kell eljuttatni (2089 Telki, Petőfi u. 1.). A borítékra csak annyit kell ráírni, hogy: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A pályázat csak a kiírásban meghatározott, csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradványa jelentkezik.

Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban.

„A” típusú pályázat

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021-es tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020-as tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A részletes pályázati dokumentációért kattintson>>

„B” típusú pályázat

„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, 2019/2020-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert érettségizettek pályázhatnak, akik a 2020/2021-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021-es tanévben ténylegesen megkezdik

A részletes pályázati dokumentációért kattintson>>

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járnak el.

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája tud nyújtani személyesen, vagy telefonon, a 06-26-920-808-as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.