• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • +26 920 800
facebook

Óvodavezetői pályázat

Telki Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Telki Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Harangvirág utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§(1) bekezdésében foglaltak alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet: annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodavezetői gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartásához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. augusztus 16-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika jegyző nyújt a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen, dr. Lack Mónika jegyzőnél (Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, amelyet követően a képviselő-testület dönt a pályázatokról.
 • A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.telki.hu honlapon szerezhet.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.