hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

Az agglomerációs települések csatornázása egy nagy európai uniós, úgynevezett derogációs program keretében történik. A projektek kezelését egy erre a célra létrehozott állami szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda végzi. Az egyes projekteket nem településenként, hanem településcsoportonként, konzorciumonként kezelik. Telki egy több, mint hat évvel ezelőtt kezdődő folyamat részeként sikeresen bekerült az egyik ilyen csoportba, mert elértük, hogy a hazai és nemzetközi adatbázisokban helytelenül szereplő nyilvántartásunk megváltozzon és vonatkozzon ránk a csatornázási kötelezettség.

A csatornázás ügye ugyanis nem egy egyszerű pályázat, hanem egy nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítése, aminek a végrehajtását az EU ideiglenesen felfüggesztette (ezt jelenti a derogáció). A kötelezettség teljesítésének határideje már lejárt, de mivel a programhoz rendelt pénzügyi források számos okból még nem jutottak el a kivitelezőkhöz, a projektek (KEOP-KEHOP) egy része még függőben van, így a miénk is.

A programot többször újraszervezték, az egyes folyamatokat újraindították. A minket érintő programban is tartottunk már ott, ahol most, majd újrakezdődött az eljárás. Ennek elsősorban jogi okai vannak, de persze belejátszanak gazdasági és politikai szempontok is. Mindez nem önkormányzati szintű feladat, hanem a Magyar Államnak és felelős szervezeteinek, valamint az Európai Unió megfelelő intézményeinek a hatáskörébe tartozik.

Az önkormányzatok csak azért és csak addig lesznek részesei ennek a folyamatnak, amíg a forrásokat sikerül lehívni. Ennek oka az, hogy a program közel húsz évvel ezelőtti indításakor az az EU direktíva volt érvényben, melynek értelmében a kedvezményezettek az önkormányzatok voltak és a programok ennek megfelelően lettek meghatározva. Azóta azonban megváltozott a teljes jogi környezet. Az új víziközmű törvény már elvonta az ivóvíz szolgáltatás feladatát és jogait a kis önkormányzatoktól, mert ott már lezárultak az EU-s folyamatok. Ugyanez várható a szennyvízkezelés esetén is. Amint sikerül lehívni az összes fejlesztési forrást, a szennyvízkezelés nemcsak de facto, hanem de jure is elkerül az önkormányzatoktól, azaz államosítva lesz a szétaprózódást megelőzendő, mérethatékonysági okokból.

A mi konzorciumunk esetében a településcsoporthoz tartozó, tervezési és kivitelezési feladatira kiírt közbeszerzést elnyerő vállalatnak az önkormányzat jogi értelemben már munkaterületet adott át, hogy meg tudja kezdeni a tervezést. Ezután jelentette be a vállalat, hogy előzetes ütemterve szerint mikor fogja megkezdeni a feladatot. Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének megfelelően erről adott hírt. A munka meg is kezdődött, de további lépések még nem történtek.

Az önkormányzat minden feladatának és kötelezettségének folyamatosan eleget tesz. A projekt jelenlegi véghatárideje 2021., tehát nincs szó szerződési késedelemről, csak a kiadott tájékoztatásban szereplő belső határidőhöz képest.

Ahogy azonban ez már az elmúlt években többször megtörtént, a projektet újratervezik, elsősorban azért, hogy az európai uniós források hatékonyan lehívhatók legyenek. A forráselosztással kapcsolatban decemberben lesz egy kormányülés, várhatóan ott születik majd döntés. Jelenleg az eredeti forgatókönyv és szerződések vannak érvényben, de valószínű, hogy az újratervezés miatt módosítások lesznek. Ennek részleteit még nem ismerjük, csak az elképzelhető irányait. Bízom benne, hogy hamarosan pontosabb információkkal tudok szolgálni, hiszen múlt héten írtam alá a konzorciumi szerződés tagtelepülését képviselve azt a szerződést, ami a kötelező nyilvánosságot ellátó PR-cégre vonatkozott, tehát hamarosan számíthatunk friss tájékoztatásra, mert eddig ennek a részfeladatnak nem volt gazdája.

A fokozott várakozásra tekintettel minden rendelkezésemre álló információt azonnal meg fogok osztani, ahogy eddig is tettem. Kérem, minden érdeklődő olvassa rendszeresen a Telki Naplót és a telki.hu oldalt.

Deltai Károly
polgármester

(Képünk illusztráció.)

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel