• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

Pályázati felhívás köztemető üzemeltetésére és fenntartására

Telki község képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), az e törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999 (X.1) Korm.rend. alapján pályázatot ír ki a Telki, 1466. hrsz alatt felvett "temető" megjelölésű köztemető fenntartására és üzemeltetésére.

A temető műszaki adatai:

  • Területe: 4367 m2
  • Építmények: ravatalozó, kolombárium fal, drótkerítés
  • Közművek: villany, víz vezeték

A temető üzemeltésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt év időtartamra, 2019. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X..01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X..01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
- a szolgáltatási tevékenység 2019 évben alkalmazandó árjegyzékét
- a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket
- a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket
- a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni.

A temető törvény 16. §-ában a pályázati felhívás szerinti feladatok az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként ellátni. Ezek a következők:

a.) Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) Biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat,
e) Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) Vezeti és megőrzi a temetkezési nyilvántartó könyveket, melynek másolatát minden folyó évet követő január 15-ig átad az Önkormányzat kijelölt ügyintézőjének;
g) Tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) Kijelöli a temetési helyeket;
i) Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság- mentesítését és a hó-eltakarítást, a temető közterületein az utak és kerítés mellett fűnyírást, úgy, hogy a terület egész évben rendezettséget mutasson;
j) Összegyűjti és elszállítja a kihelyezett konténerekbe a hulladékot;
k) Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) Gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

- A temető üzemeltetésével összefüggő feladatok költségei az üzemeltetőt terhelik. Az Önkormányzatot terhelő költségek: köztemetés, beruházás egyeztetve az üzemeltetővel.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről (pl. díjak feltüntetése) a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltetési tevékenység Korm.rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az alábbiakra:
          a.) A tevékenységét más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti;
          b.) Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatja a nyilvántartásokkal összekapcsolva. A temetési igényekről vezetett nyilvántartások ezen beszámoló részét képezik.
- Fűnyírás és a temető előtti közterület karbantartása.
- A temetőben történő egyéb fejlesztések az Önkormányzattal egyeztetett módon történhetnek.
- Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is nyújtania kell.
- Üzemeltető az önkormányzat temetővel kapcsolatos rendeletében meghatározott díjakon kívül egyéb díjakat nem állapíthat meg.
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent annak bemutatása, hogy:

  • az üzemeltető a befolyt díjakból milyen összegű forrásokat kíván a temető fejlesztésére biztosítani, illetve,
  • a zöldterület gondozást nagyobb intenzitás mellett (többszöri nyírás) vállalja biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 30., 10.00

A pályázatok benyújtási helye: Telki község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u.1.)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázatok bontására 2018. november 30-án 12 órakor kerül sor.

A pályázat elbírálása: A pályázatokban a képviselő-testület a benyújtást követően képviselő-testületi ülésen bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További információk a 06-26-920-801-as telefonszámon, dr. Lack Mónika jegyzőtől kérhető.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.