hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a közterületek elnevezésének, az utcanévtáblák, valamint a házszámtáblák elhelyezésének szabályait.

A helyi rendelet 15. §-a értelmében a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyeznie.

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a házszámtábla kihelyezését elmulasztja. A közösségi együttélés szabályainak megsértése a rendeletben foglalt eljárás lefolytatását követően szankciókat (akár 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot) vonhat maga után.

Az ingatlanok beazonosítása a postai, valamint a közüzemi szolgáltatók, a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, ezért az önkormányzat felkéri a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a tájékoztató megjelenésétől (2018. május 8.) számított legkésőbb 30 napon belül tegyenek eleget a helyi rendeletben foglalt kötelezettségüknek!

A Polgármesteri Hivatal a jelen felszólításban foglalt kötelezettségét elmulasztó ingatlantulajdonos részére írásbeli felszólítást, majd a kötelezettség elmulasztása esetén szankciót (közigazgatási bírság) fog alkalmazni. 

Megértő közreműködését előre is köszönjük!

Lack Mónika
jegyző

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet itt elérhető>>

 

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel