hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap

kornyezetvedelem

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletével Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hozott létre.

Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be: olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.

Az Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:

a) aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult,
b) aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kitöltött pályázati adatlapot,
b) a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést,
c) a tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számát,
d) az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrásokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 7.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a környezetvédelmi feladatokkal megbízott Bizottság javaslata alapján - bírálja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás - elszámolás:

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt. A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a Képviselő-testület a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet megtalálható a www.telki.hu oldalon, a Rendeletek menüpont alatt.

Fel