Széchenyi2020

ÉMO 7

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 276 207 668 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.09.30.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

  • Bátonyterenye szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Boldog szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Heréd szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Jobbágyi szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Verseg szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Hatvan szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Salgótarján szennyvízelvezetési agglomeráció
  • Telki szennyvízelvezetési agglomeráció

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.
A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.
A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Telki Község Önkormányzata közigazgatási területe.

A szennyvíztisztító telep 2004-ben épült, Organica-SBR technológiát alkalmazva. A technológia merített fixfilmmel intenzifikált, szakaszos működésű, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozattal. A szennyvíztelep a korának megfelelő állapotú.

A szennyvíztisztító telep Telki külterületén a 062/3 hrsz-ú területen került elhelyezésre.

A szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotának ismertetése:

A telep rendszeresen és jelentős mértékben túllépte az előírt határértéket az ammónia-ammónium nitrogén tekintetében. Ezek a túllépések azonban bírságot eddig nem eredményeztek. A szennyvíztisztító telep biológiai fokozata a teljesítőképessége határán működik és tovább már nem terhelhető, illetve a meglévő iszapvíztelenítőgép is elavult, cserére szorul.

A szennyvíztisztító telepen időközben végrehajtott fejlesztések:

Az üzembe helyezés óta eltelt időszakban a szennyvíztisztító-telepen fejlesztés nem történt, csak állagmegóvást szolgáló intézkedésekre, karbantartó javításokra (pld. festés, villanyszerelési munkálatok) került sor.
A beruházás célja, hogy Telki településen az érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelő ellenőrzött szennyvízkezelés valósuljon meg, illetve a település egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Ezen túlmenően cél, hogy a város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a fentiekben említett 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával való megoldása.

Telki településen a vízellátás kiépítettsége belterületen 97,42 % -osnak tekinthető, míg a szennyvízelvezetés és tisztítás csak részben megoldott. A városi lakóingatlanok 97,31 % -a részére biztosított a szennyvízelvezetés és a tisztítás. Ezért további cél a közműellátottság kiegyenlítettségének kialakítása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása.

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a település gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az ellátatlan ingatlanokon keletkező szennyvizek-tekintettel a gyűjtőaknák állapotára- folyamatosan szennyezik a talajt illetve a talajvizet. Mindez veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is. A természetes vizek betemetése és szennyezése is a természetes élővilágot és a biodiverzitást fenyegeti, hiszen a környezeti terhelés, a természet szennyezésének egyik legfőbb forrása a kommunális szennyvíz hálózat hiánya.

Események


Sajtónyilvános rendezvény

Lakossági fórum

×
modal image