• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 800
facebook

Álláslehetőség a hivatalban

A Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”, 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet igazgatási előadó - anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

Ellátandó feladatok: anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: teljes körű anyakönyvi ügyintézés, címnyilvántartás, Központi Címregiszter vezetése, kereskedelmi és hagyatéki ügyek intézése, választási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”, 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 18/2017.(XII.1) Ö. rendelet alapján az illetményalap: 51.018 Ft, a 14/2016.(XII.13.) Ö. rendelet alapján az illetménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés (+50%) lehetősége. A Telki község önkormányzatának 10/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy igazgatásszervező diploma, anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
  • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó - anyakönyvvezető.
  • Elektronikus úton, dr. Lack Mónika részére, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül.
  • Személyesen, dr. Lack Mónika jegyzőnél (Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

dr. Lack Mónika
jegyző